ข่าวสารกิจกรรม

“ม่วนซื่นลำตะคอง ย้อนวันวาน สร้างความสุข” ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง


           ⚡️ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ลำตะคอง จัดงาน “ม่วนซื่นลำตะคอง ย้อนวันวาน สร้างความสุข” พาหวนระลึกถึงวันวาน พร้อมสร้างความรู้ด้านพลังงาน และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่ลำตะคองโดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,400 คน

            เมื่อวันที่ 18พฤศจิกายน 2563 นายทิเดช เอี่ยมสาย ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้า (ชพว.)เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ม่วนซื่นลำตะคอง ย้อนวันวาน สร้างความสุข” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเปิดบ้านศูนย์การเรียนรู้กฟผ. ลำตะคอง ย้อนรำลึกถึงวันวาน ประเพณีวัฒนธรรมชุมชนลำตะคอง และเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้ากับวิถีชีวิต ผ่านกิจกรรมต่างๆในศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสูงเนิน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ลำตะคอง จ.นครราชสีมา

           นายทิเดช เอี่ยมสาย(ชพว.)กล่าวว่า งานม่วนซื่นลำตะคองฯ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะสร้างรอยยิ้ม ความสุข และความทรงจำให้กับผู้เข้าร่วมงานแบบรอบด้าน ทั้งความรู้จากนิทรรศการความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการประดิษฐ์และเกมต่างๆ และความสุขจากการลิ้มรสอาหารแบบย้อนวันวาน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้าผสานกับวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนลำตะคองที่สะท้อนให้เห็นคุณค่าและความร่วมมือระหว่างศูนย์การเรียนรู้ฯ และชุมชนในพื้นที่ลำตะคอง เพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้ฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการที่สำคัญของชุมชน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนได้อีกทางหนึ่ง💡

           ภายในงาน “ม่วนซื่นลำตะคอง ย้อนวันวาน สร้างความสุข” ผู้เข้าร่วมงานจะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ม่วน ได้แก่ (1) ม่วนทำ ร่วมประดิษฐ์ของเล่นในวัยเด็กย้อนวันวาน (2) ม่วนรู้ เรียนรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้า ผ่านเกมส์และภาพยนตร์ 7 มิติ (3) ม่วนเล่น สนุกสนานผ่านการละเล่นโบราณ อาทิ ปาเป้า ช้อนลูกบอล (4) ม่วนยิ้ม ถ่ายรูปมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นของที่ระลึกส่งต่อความสุขผ่านรอยยิ้ม (5) ม่วนกิน ลิ้มลองอาหารในวันวาน นอกจากนี้ยังมีเยาวชนจากกลุ่มด.เด็กเฮ็ดดี ซึ่งเป็นชุมชนในพื้นที่ลำตะคองที่ กฟผ. ให้การสนับสนุนมาร่วมสร้างความสนุกสนานและประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน😇😁

ที่มา: https://www.egat.co.th/egattoday/index.php?option=com_k2&view=item&id=12991:23112563faifa05&Itemid=129© 2021 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: น.ส.ชุติวรรณ ประเสริฐ วิทยากร ระดับ 6
Email : chutiwan.p@egat.co.th โทร. 02-436-1867
ผู้ดูแลเว็บไซต์: น.ส.คนึงนิจ สกุลศรีผ่อง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 7
Email : kanungnit.sa@egat.co.th โทร. 02-436-1974

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล