ข่าวสารกิจกรรม

คณะนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สจว.สปท.) เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง


คณะนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สจว.สปท.) เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 คณะนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 119 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สจว.สปท.) เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง


© 2021 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: น.ส.ชุติวรรณ ประเสริฐ วิทยากร ระดับ 6
Email : chutiwan.p@egat.co.th โทร. 02-436-1867
ผู้ดูแลเว็บไซต์: น.ส.คนึงนิจ สกุลศรีผ่อง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 7
Email : kanungnit.sa@egat.co.th โทร. 02-436-1974

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล