ข่าวสารกิจกรรม

กฟผ. เปิดศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ลำตะคอง ให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้แล้ววันนี้!

กฟผ. เปิดศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ลำตะคอง ให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้แล้ววันนี้!

         เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายรัตนชัย นามวงศ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานในพิธีส่งมอบศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ลำตะคอง พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ซึ่งจัดโดยฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (ออก.) โดยมีนายนริศ สุธีธร ผู้ช่วยผู้ว่าการจัดซื้อจัดจ้างและบริการ (ชหจ.) ทำการส่งมอบ H-bot ซึ่งเป็นฮีโร่ และเป็นตัวแทนของศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ลำตะคอง ให้แก่ นายลัญจกร อภิชิตเรืองเดช ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้า (ชพว.) ซึ่งจะมีฝ่ายวิศวกรรมโรงไฟฟ้า (อวร.) ทำหน้าที่บริหารดูแลศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ลำตะคอง ต่อไป จากนั้นได้ส่งมอบ H-bot ให้แด่ นายรัตนชัย นามวงศ์ เพื่อทำพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โดยมี นางทัศนีย์นาถ พฤกษ์ไพบูลย์ ออก. กล่าวรายงาน มีผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา         นายรัตนชัย นามวงศ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าการ กฟผ. ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศูนย์แห่งนี้ กล่าวว่า ผู้บริหารในรุ่นก่อนได้มีการปรึกษาหารือกันว่า ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทั้ง 8 แห่งทั่วประเทศ จะสามารถใช้ตอบโจทย์เพื่ออธิบายให้ประชาชนได้เข้าใจและรับทราบถึงภารกิจการดำเนินงานของ กฟผ. ได้อย่างครบวงจร รวมถึงเข้าใจในสถานการณ์การผลิตไฟฟ้าของประเทศการใช้เชื้อเพลิงต่าง ๆ ในแต่ละสัดส่วนเพื่อการผลิตไฟฟ้า เป็นต้น


         สำหรับศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ลำตะคอง เกิดขึ้นจากแนวคิดการพัฒนาโรงไฟฟ้าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านพลังงานโดยพื้นที่ลำตะคองเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านพลังงานสะอาด ทั้งโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำสูบกลับ โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้า และเทคโนโลยี Wind Hydrogen Hybrid ซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่างพลังงานลมและระบบ กักเก็บพลังงาน Hydrogen Fuel Cell ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง ซึ่งเป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ ยังร่วมส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา พร้อมกับศูนย์การเรียนรู้ของ กฟผ. อีก 7 แห่งทั่วประเทศ นอกเหนือจากภารกิจหลักของ กฟผ. ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย ศูนย์การเรียนรู้กฟผ. ลำตะคอง นับเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ผ่านสื่อจัดแสดงที่ทันสมัยต่าง ๆ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นโดยผู้เข้าเยี่ยมชมเปรียบเสมือนผู้กล้าที่เข้ามาปฏิบัติภารกิจด้านการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานหมุนเวียนและนวัตกรรมด้านการผลิตไฟฟ้าบนพื้นที่ลำตะคอง เพื่อเสริมสร้างเข้าใจในสถานการณ์พลังงานและสร้างสมดุลด้านพลังงานซึ่งเป็นภารกิจของ กฟผ. โดยประกอบด้วย 7 โซนหลัก คือ

          โซนที่ 1 ลานผู้กล้า ซึ่งเป็นจุดลงทะเบียนผู้กล้าพร้อมทักทาย H-bot

          โซนที่ 2 ภารกิจพิชิตดินแดนพลังงาน รับชมภาพยนตร์ 7 มิติ และรับมอบหมายภารกิจตามหาพลังงานอนาคต

          โซนที่ 3 ดินแดนพลังงาน ร่วมเรียนรู้ในดินแดนแห่งพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ และหอคอยดินแดนพลังงาน ซึ่งเป็นจุดสูงสุดรับชมวิว Unseen ของโรงไฟฟ้า

          โซนที่ 4 ดินแดนพลังงานแห่งอนาคต หรือพลังงานไฮโดรเจน

          โซนที่ 5 ภารกิจผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย เรียนรู้ไปกับภารกิจท้าทายที่ไม่สิ้นสุดด้านพลังงานของ กฟผ. ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน ถึงอนาคต

          โซนที่ 6 ฐานบัญชาการสมดุลพลังงาน เข้าใจการสร้างสมดุลด้านพลังงาน ทั้งระบบผลิต ระบบส่ง และการใช้ไฟฟ้า

          โซนที่ 7 ม่วนซื่นลำตะคอง ให้ความรู้บนพื้นที่ลำตะคองที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนที่มีความสุข มีชีวิตชีวา

          ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ลำตะคอง ได้ตั้งแต่วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. หยุดทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามข้อมูลและเส้นทางได้ที่ โทร 044-984007 📧 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ www.facebook.com/ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ลำตะคองที่มาบทความ:ข่าวประชาสัมพันธ์ กฟผ. ฉบับที่ 103/2562

© 2021 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: น.ส.ชุติวรรณ ประเสริฐ วิทยากร ระดับ 6
Email : chutiwan.p@egat.co.th โทร. 02-436-1867
ผู้ดูแลเว็บไซต์: น.ส.คนึงนิจ สกุลศรีผ่อง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 7
Email : kanungnit.sa@egat.co.th โทร. 02-436-1974

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล