ข่าวสารกิจกรรม

Adam's Story ชวนเที่ยวโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง


อ.อดัม แบรดชอว์..ชวนเที่ยวโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาและศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง

โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ ซึ่งทำงานด้วยการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง ขึ้นไปยังอ่างพักน้ำตอนบนในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าน้อย ส่วนในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงก็จะปล่อยน้ำจากอ่างพักน้ำตอนบน ไหลลงไปผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ยังเป็นโรงไฟฟ้าใต้ดินแห่งเดียวของประเทศไทย และ กฟผ. ยังได้นำเทคโนโลยี Wind Hydrogen Hybrid ซึ่งเป็นเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมในรูปของก๊าซไฮโดรเจนมาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับอาคารศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง โดยประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นำเอานวัตกรรมดังกล่าวมาใช้เพื่อกักเก็บพลังงานไฟฟ้า

© 2021 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: น.ส.ชุติวรรณ ประเสริฐ วิทยากร ระดับ 6
Email : chutiwan.p@egat.co.th โทร. 02-436-1867
ผู้ดูแลเว็บไซต์: น.ส.คนึงนิจ สกุลศรีผ่อง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 7
Email : kanungnit.sa@egat.co.th โทร. 02-436-1974

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล