ข่าวสารกิจกรรม

โครงการอบรม "มัคคุเทศก์น้อยรู้รักษ์พลังงาน


วันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ลำตะคอง จัดโครงการอบรม"มัคคุเทศก์น้อยรู้รักษ์พลังงาน" ให้ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าและกิจกรรมชุมชน

วันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ลำตะคอง ⚡ จัดโครงการให้ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าและกิจกรรมชุมชน ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร ในหัวข้อ 💜"มัคคุเทศก์น้อยรู้รักษ์พลังงาน"💜 👉 นอกจากความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าที่ได้ไปอย่างครบเครื่องแล้ว น้องมัคคุเทศก์น้อยยังได้รับความสนุกสนานและเพลินเพลิดจากเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคองด้วย© 2021 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: น.ส.ชุติวรรณ ประเสริฐ วิทยากร ระดับ 6
Email : chutiwan.p@egat.co.th โทร. 02-436-1867
ผู้ดูแลเว็บไซต์: น.ส.คนึงนิจ สกุลศรีผ่อง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 7
Email : kanungnit.sa@egat.co.th โทร. 02-436-1974

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล