ข่าวสารกิจกรรม

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง จัดโครงการ "สุขภาพดี จากพี่สู่น้อง"

🎪 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง จัดโครงการ "สุขภาพดี จากพี่สู่น้อง"
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง ฝ่ายวิศวกรรมโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดโครงการ "สุขภาพดี จากพี่สู่น้อง” ⛹ โดยมีนายนรินทร์ เผ่าวณิช ผู้อำนวยการฝ่ายวิศกรรมโรงไฟฟ้าเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 และอุปกรณ์กีฬา 🤽 ให้กับโรงเรียนในพื้นที่รอบศูนย์การเรียนรู้ฯ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่
- โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว
- โรงเรียนบ้านซับตะเคียน
- โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
- โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1
- โรงเรียนบ้านซับศรีจันทร์
- โรงเรียน เจ.ซี. โคราชอนุสรณ์ 1
- โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
- โรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา
เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยห่างไกลจากเชื้อไวรัส COVID-19
© 2019 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: น.ส.ชุติวรรณ ประเสริฐ วิทยากร ระดับ 6
Email : chutiwan.p@egat.co.th โทร. 02-436-1867
ผู้ดูแลเว็บไซต์: น.ส.คนึงนิจ สกุลศรีผ่อง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 6
Email : kanungnit.sa@egat.co.th โทร. 02-436-1974