ข่าวสารกิจกรรม

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง มั่นใจ ปลอดภัย ไร้ COVID-19


🎪 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง มีความห่วงใยผู้เข้าเยี่ยมชม❤️ จึงได้เชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสีคิ้ว และสาธารณสุขอำเภอสีคิ้ว มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดให้บริการค่ะ 🙆‍♂️ 🎯 เตรียมตัวกันให้พร้อม!⚡ ติดตามวันเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการทางหน้าเวปไซต์และ facebook ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง นะคะ 🤗 💜© 2021 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: น.ส.ชุติวรรณ ประเสริฐ วิทยากร ระดับ 6
Email : chutiwan.p@egat.co.th โทร. 02-436-1867
ผู้ดูแลเว็บไซต์: น.ส.คนึงนิจ สกุลศรีผ่อง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 7
Email : kanungnit.sa@egat.co.th โทร. 02-436-1974

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล