ข่าวสารกิจกรรม

ครบรอบ 18 ปี โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา

⚡️ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ และเป็นโรงไฟฟ้าใต้ดินแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย โดยเริ่มเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2545
📌 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อโรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองแบบสูบกลับว่า “โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา” มีความหมายว่า โรงไฟฟ้าลำตะคองเป็นที่พัฒนาแสงไฟด้วยน้ำ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552
💧อาคารของโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา สร้างไว้ใต้ระดับผิวดินลึกกว่า 350 เมตร โดยติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบสูบกลับกำลังผลิตเครื่องละ 250 เมกะวัตต์ จำนวน 4 เครื่อง รวมกำลังการผลิตทั้งหมด 1,000 เมกะวัตต์
⚡️ การทำงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ คือ เมื่อถึงช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าน้อย จะมีการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคองของกรมชลประทาน ขึ้นไปเก็บไว้ที่อ่างพักน้ำตอนบน และเมื่อมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงจะปล่อยน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้า โดยปล่อยลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคองเหมือนเดิม ซึ่งเป็นการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
#โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา #นครราชสีมา #EGAT

© 2021 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: น.ส.ชุติวรรณ ประเสริฐ วิทยากร ระดับ 6
Email : chutiwan.p@egat.co.th โทร. 02-436-1867
ผู้ดูแลเว็บไซต์: น.ส.คนึงนิจ สกุลศรีผ่อง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 7
Email : kanungnit.sa@egat.co.th โทร. 02-436-1974

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล