ข่าวสารกิจกรรม

ที่สุดของโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับของ กฟผ.


ที่สุดแห่งแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงาน 🏆 กฟผ. ลำตะคอง พาโรงไฟฟ้าและศูนย์การเรียนรู้ฯ คว้ารางวัล The Best SHA Awards 2021

💫 โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง ได้รับรางวัล The Best of SHA Awards 2021 ระดับดีเยี่ยม การันตีการเป็นสุดยอดสถานประกอบการมาตรฐาน SHA จากการโหวตของผู้ใช้บริการนับแสนคน

✨ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง รับมอบรางวัล The Best of SHA Awards 2021 ระดับดีเยี่ยม ประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว จาก ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) การันตีการเป็นสถานประกอบการที่มีมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

💛 ก่อนหน้านี้โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ได้รับมอบตราสัญลักษณ์ SHA Plus และยังได้รับคัดเลือกจาก ททท. ให้เป็น 1 ใน 5 ของ แหล่งท่องเที่ยว Unseen New Series ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การที่ได้รางวัล The Best of SHA Awards 2021 ในครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดันให้โรงไฟฟ้าลำตะคองฯ และ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง รักษามาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการบริการ โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยด้านสุขอนามัยต่อไป พร้อมขอเชิญชวนให้ประชาชนเดินทางมาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าและศูนย์การเรียนรู้ลำตะคอง รวมถึงเขื่อนและโรงไฟฟ้าอื่นๆ ของ กฟผ. ซึ่งได้รับมอบตราสัญลักษณ์ SHA Plus ด้วย

💡 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงาน ที่มีจุดเด่น คือ การนำนวัตกรรมที่ทันสมัยจากระบบ Wind Hydrogen Hybrid ซึ่งเป็นเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมในรูปของก๊าซไฮโดรเจนเป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าแล้วส่งมาใช้ในอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ นอกจากนี้ ทั้งโรงไฟฟ้าและศูนย์การเรียนรู้ลำตะคองยังได้รับรางวัล Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 ด้านแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อีกด้วย

#กฟผลำตะคอง #ศูนย์การเรียนรู้ลำตะคอง #SHAPlus #TheBestSHAAwards2021 #EGATforALL #กฟผ #EGAT
© 2021 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: น.ส.ชุติวรรณ ประเสริฐ วิทยากร ระดับ 6
Email : chutiwan.p@egat.co.th โทร. 02-436-1867
ผู้ดูแลเว็บไซต์: น.ส.คนึงนิจ สกุลศรีผ่อง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 7
Email : kanungnit.sa@egat.co.th โทร. 02-436-1974

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล