ข่าวสารกิจกรรม

ที่สุดของโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับของ กฟผ.


โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ถือเป็น "ที่สุด" ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับของ กฟผ.

เนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย มีกำลังการผลิตรวม 1,000 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับที่มีกำลังการผลิตสูงสุดของประเทศไทยในปัจจุบัน และจากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจทำให้ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยเพิ่มขึ้น ⚡กฟผ. จึงศึกษาหลักการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับและนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าให้กับประเทศไทย


© 2021 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: น.ส.ชุติวรรณ ประเสริฐ วิทยากร ระดับ 6
Email : chutiwan.p@egat.co.th โทร. 02-436-1867
ผู้ดูแลเว็บไซต์: น.ส.คนึงนิจ สกุลศรีผ่อง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 7
Email : kanungnit.sa@egat.co.th โทร. 02-436-1974

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล