ข่าวสารกิจกรรม

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง ได้รับรางวัลชมเชย จาก Museum Thailand Awards 2021

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง ได้รับรางวัลชมเชย จาก Museum Thailand Awards 2021

🔻ภายใต้แนวคิด "เปลี่ยนร่าง เปลี่ยนรู้ เปลี่ยนวิถีชีวิต" จากการคัดเลือกพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นส่วนช่วยสร้างความตื่นตัวให้กับวงการพิพิธภัณฑ์ไทย เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีทั้งคุณภาพของการบริการและมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ตามแบบสากล ⚡️ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคองจะมุ่งพัฒนาและยกระดับศักยภาพในการบริหารจัดการ เพื่อพร้อมมอบความรู้💡และความสนุกสนานให้กับทุก ๆ คนอย่างต่อเนื่องตลอดไป 😘

#MuseumThailandAwards2021 #ศูนย์การเรียนรู้กฟผลำตะคอง #ศูนย์การเรียนรู้กฟผ #เที่ยวไทย #สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ #พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น

© 2021 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: น.ส.ชุติวรรณ ประเสริฐ วิทยากร ระดับ 6
Email : chutiwan.p@egat.co.th โทร. 02-436-1867
ผู้ดูแลเว็บไซต์: น.ส.คนึงนิจ สกุลศรีผ่อง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 7
Email : kanungnit.sa@egat.co.th โทร. 02-436-1974

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล