ข่าวสารกิจกรรม

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

ท่องเที่ยวตามรอยกินรีไปกับศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง⚡️
ที่สุดของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ 💡ด้วยรางวัลดีเด่น Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564🏆
มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รับผิดชอบสังคม และสิ่งแวดล้อม

💡ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานสะอาดที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย และยังถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านพลังงานยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา โดยศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคองจะมุ่งพัฒนาและยกระดับศักยภาพในการบริหารจัดการ เพื่อมอบความรู้และความสนุกสนานให้กับทุก ๆ คนอย่างต่อเนื่องตลอดไป 😘

#MuseumThailandAwards2021 #ศูนย์การเรียนรู้กฟผลำตะคอง #ศูนย์การเรียนรู้กฟผ #เที่ยวไทย #สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ #พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น

© 2021 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: น.ส.ชุติวรรณ ประเสริฐ วิทยากร ระดับ 6
Email : chutiwan.p@egat.co.th โทร. 02-436-1867
ผู้ดูแลเว็บไซต์: น.ส.คนึงนิจ สกุลศรีผ่อง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 7
Email : kanungnit.sa@egat.co.th โทร. 02-436-1974

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล