ข่าวสารกิจกรรม

โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ : แบตเตอรี่พลังน้ำ เพื่อความมั่นคงทางพลังงาน

• ในช่วงความต้องการไฟฟ้าสูง จะปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำด้านบนเพื่อเป็นพลังงานในการผลิตไฟฟ้า
• ในช่วงความต้องการไฟฟ้าน้อย จะใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานสูบน้ำจากอ่างล่างกลับขึ้นอ่างบน 💧⚡️

📌 ข้อดี
• จ่ายไฟฟ้าได้รวดเร็ว ในช่วงที่ความต้องการสูง
• ช่วยสร้างเสถียรภาพให้ระบบไฟฟ้าที่มีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น
• ช่วยควบคุมความถี่และแรงดันของระบบ
• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิตไฟฟ้า
📌 ปัจจุบัน กฟผ. มีโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ 3 แห่ง ได้แก่
• เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี เครื่องที่ 4 -5 กำลังผลิตรวม 360 เมกะวัตต์
• เขื่อนภูมิพล จ.ตาก เครื่องที่ 8 กำลังผลิต 171 เมกะวัตต์
• โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา เครื่องที่ 1-4 กำลังผลิต 1,000 เมกะวัตต์
📌 โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ
• โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำจุฬาภรณ์แบบสูบกลับ จ.ชัยภูมิ กำลังผลิตรวม 800 เมกะวัตต์ จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบระหว่างปี 2577 – 2578

#EGAT #กฟผ #EGATforALL #โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ #ศูนย์การเรียนรู้กฟผลำตะคอง

© 2021 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: น.ส.ชุติวรรณ ประเสริฐ วิทยากร ระดับ 6
Email : chutiwan.p@egat.co.th โทร. 02-436-1867
ผู้ดูแลเว็บไซต์: น.ส.คนึงนิจ สกุลศรีผ่อง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 7
Email : kanungnit.sa@egat.co.th โทร. 02-436-1974

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล