Image

Funny Science : สนุกคิดส์วิทยาศาสตร์

สนุกกับการทดลองวิทยาศาสตร์ง่าย ๆ กับสิ่งของที่หาได้ภายในบ้าน เช่น การทดลองผักกาดเปลี่ยนสี  ไข่ไก่ลอยน้ำ ภูเขาไฟจำลอง ไข่เด้งดึ๋ง น้ำเดินได้  ดอกอัญชันทดสอบกรด-เบส ขวดเป่าลูกโป่ง จดหมายล่องหน เป็นต้น

การทดลอง : ผักกาดเปลี่ยนสี

การทดลอง : สีเต้นระบำ

การทดลอง : ไข่ไก่ลอยน้ำ

การทดลอง : ภูเขาไฟจำลอง

การทดลอง : ไข่เด้งดึ๋ง

การทดลอง : น้ำเดินได้

การทดลอง : ดอกอัญชันทดสอบกรด-เบส

การทดลอง : การเปลี่ยนสภาพของโปรตีน

การทดลอง : ขวดเป่าลูกโป่ง

การทดลอง : จดหมายล่องหน

การทดลอง : การเคลื่อนที่ของสี

การทดลอง : ฝนเกิดขึ้นได้อย่างไร

© 2021 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: น.ส.ชุติวรรณ ประเสริฐ วิทยากร ระดับ 6
Email : chutiwan.p@egat.co.th โทร. 02-436-1867
ผู้ดูแลเว็บไซต์: น.ส.คนึงนิจ สกุลศรีผ่อง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 7
Email : kanungnit.sa@egat.co.th โทร. 02-436-1974

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล