Image

Funny Science : สนุกคิดส์วิทยาศาสตร์

ร่วมสนุกกับการทดลองวิทยาศาสตร์ง่าย ๆ กับสิ่งของที่หาได้ภายในบ้าน

   -  ผักกาดเปลี่ยนสี 
   -  สีเต้นระบำ
   -  ไข่ไก่ลอยน้ำ
   -  ภูเขาไฟจำลอง
   -  ไข่เด้งดึ๋ง
   -  น้ำเดินได้
   -  ดอกอัญชันทดสอบกรด-เบส
   -  การเปลี่ยนสภาพโปรตีน

การทดลอง : ผักกาดเปลี่ยนสี

การทดลอง : สีเต้นระบำ

การทดลอง : ไข่ไก่ลอยน้ำ

การทดลอง : ภูเขาไฟจำลอง

การทดลอง : ไข่เด้งดึ๋ง

การทดลอง : น้ำเดินได้

การทดลอง : ดอกอัญชันทดสอบกรด-เบส

การทดลอง : การเปลี่ยนสภาพของโปรตีน

© 2019 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: น.ส.ชุติวรรณ ประเสริฐ วิทยากร ระดับ 6
Email : chutiwan.p@egat.co.th โทร. 02-436-1867
ผู้ดูแลเว็บไซต์: น.ส.คนึงนิจ สกุลศรีผ่อง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 6
Email : kanungnit.sa@egat.co.th โทร. 02-436-1974

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล