Image

LAMTAKONG ON TOUR

รายการที่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในท้องถิ่น รวมถึงเผยแพร่เรื่องราววิถีชีวิต และเทศกาลสำคัญที่จัดขึ้นในพื้นที่โดยรอบศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง

ตอนที่ 21 การออกกำลังกายป้องกันออฟิศซินโดรม

ตอนที่ 12 เที่ยว 1 วันที่ลำตะคอง

ตอนที่ 20 การใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง

 ตอนที่ 19 กิจกรรม ECO BRICK

ตอนที่ 18 การรีดนมแพะที่หมู่บ้านเขายายเที่ยงใต้

ตอนที่ 17 หมู่บ้านเขายายเที่ยงใต้

ตอนที่ 16 เทศกาลกินปลาหมู่บ้านท่างอย

ตอนที่ 15 งาน Happy Night Moonshine Run Loifaa

ตอนที่ 14 การประดิษฐ์กังหันลมที่หมู่บ้านเขายายเที่ยงเหนือ

ตอนที่ 13 วัดพระพุทธบาทคีรีวันน์เขาพริก

ตอนที่ 12 การเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ แบบ New Normal

ตอนที่ 11 วัดเขาจันทน์งาม

ตอนที่ 10 ปั้นจักรยานชมวิวที่อ่างพักน้ำตอนบน

ตอนที่ 9 ปลูกป่าลอยฟ้าที่ผายายเที่ยง

ตอนที่ 8 ทริคประหยัดไฟฟ้าด้วยหลัก 4 ป.

ตอนที่ 7 การทำ Face Shield

ตอนที่ 6 ทุ่งกังหันลมที่เขายายเที่ยง

ตอนที่ 5 ฐานบัญชาการสมดุลพลังงาน

ตอนที่ 4 ท่องดินแดนพลังงานแห่งอนาคต และ EGAT Timeline

ตอนที่ 3 ตะลุยดินแดนพลังาน

ตอนที่ 2 บรรยากาศภายในศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง

ตอนที่ 1 บรรยากาศโดยรอบศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง

© 2019 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: น.ส.ชุติวรรณ ประเสริฐ วิทยากร ระดับ 6
Email : chutiwan.p@egat.co.th โทร. 02-436-1867
ผู้ดูแลเว็บไซต์: น.ส.คนึงนิจ สกุลศรีผ่อง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 6
Email : kanungnit.sa@egat.co.th โทร. 02-436-1974