โซนที่
Plaza Nova (ลานผู้กล้า)

จุดลงทะเบียนรับ RFID ของเหล่าผู้กล้า เพื่อเตรียมพร้อมผจญภัยในดินแดนพลังงาน และชมการแสดงจาก H-bot 

 
 
โซนที่ 2
Lamtakong Energy Quest
(ภารกิจพิชิตดินแดนพลังงาน)

ชมภาพยนตร์ 7 มิติ และพบกับ “น้องแทน” ตัวแทนเด็กจากชุมชนลำตะคอง ที่จะพาเหล่าผู้กล้าไปผจญภัยในดินแดนพลังงาน และตามหาพลังงานแห่งอนาคต 
 
 
โซนที่ 3
New Frontier (ดินแดนพลังงาน)

น้องสายชล น้องวายุ และน้องตะวัน ชวนผจญภัยในดินแดน พลังงานน้ำ (Water Frontier) พลังงานลม (Wind Frontier) และ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Frontier) พร้อมชมทิวทัศน์แสนงดงามของพื้นที่ลำตะคองที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าบนหอคอยดินแดนพลังงาน (The Tower of Energy)
 
 
โซนที่ 4
New Discovery
(ดินแดนพลังงานแห่งอนาคต)
ชมภาพยนตร์ 4 มิติ ร่วมผจญภัยค้นหาพลังงานใหม่แห่งอนาคต กับนวัตกรรมพลังงานสุดล้ำอย่าง “Wind Hydrogen Hybrid” เมื่อพลังงานลมและไฮโดรเจนผนึกกำลังร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า
  
 
โซนที่ 5
EGAT Energy Quest
(ภารกิจผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย)

อุโมงค์กาลเวลา...พาเหล่าผู้กล้าร่วมผจญภัยกับภารกิจสุดท้าทายของ กฟผ. ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
  
โซนที่ 6 
The Balance
(ฐานบัญชาการสมดุลพลังงาน)
เหล่าผู้กล้าจะได้ร่วมภารกิจ “สร้างสมดุลพลังงานไฟฟ้า” โดยสวมบทบาทเป็นผู้ควบคุมและปรับสัดส่วนเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าได้ด้วยตนเอง! ใน เกมส์ The Balance พร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานของโลก พลังงานในประเทศไทย และกระบวนผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ จากแบบจำลองโรงไฟฟ้าที่จำลองมาจากของจริงอีกด้วย!
 
โซนที่ 7 
The Happiness of Lamtakong
(ม่วนซื่นลำตะคอง)

เพลิดเพลินไปในดินแดนแห่งรอยยิ้มและความสุขที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและความมีชีวิตชีวาของชุมชนลำตะคอง
อ่างเก็บน้ำตอนบน และกังหันลม
อ่างเก็บน้ำบนเขายายเที่ยง 

ช่วยผลิตไฟฟ้า และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองโคราช  

กังหันลมลำตะคอง 

เป็นโครงการหนึ่งที่ กฟผ. มุ่งมั่นที่จะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อช่วยเสริมความมั่นคงของระบบผลิตไฟฟ้า กฟผ. ได้ติดตั้งกังหันลมจำนวน 14 ต้น ขนาดกำลังผลิตต้นละ 1.25 เมกะวัตต์ จำนวน 2 ต้น และขนาดกำลังผลิตต้นละ 2 เมกะวัตต์ จำนวน 12 ต้น ทำให้มีกำลังผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 26.5 เมกะวัตต์

© 2021 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: น.ส.ชุติวรรณ ประเสริฐ วิทยากร ระดับ 6
Email : chutiwan.p@egat.co.th โทร. 02-436-1867
ผู้ดูแลเว็บไซต์: น.ส.คนึงนิจ สกุลศรีผ่อง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 7
Email : kanungnit.sa@egat.co.th โทร. 02-436-1974

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล